Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch