Bestuur

Bestuursleden Stichting Sportleerbedrijf Breda

  • Dhr. Frans van der Linden, Manager Curio sport en bewegen Breda
  • Dhr. Herman Kruis, Manager Cruyff College Roosendaal
  • Dhr. Bruun Scheltema, Programmamanager Sport, Gemeente Breda
  • Mevr. Simone Mons,  Manager Wijkverpleging Thebe
  • Dhr. Arnold Roobol, Sportondernemer