Sportleerbedrijf Breda

Studenten, organisaties en de samenleving

Het sportleerbedrijf zoekt naar leerbedrijven die studenten optimaal kunnen begeleiden, en naar studenten die ook goed passen bij die leerbedrijven. Zo krijgen studenten ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkeling en worden kennis en kunde van deze studenten maximaal benut voor Bredase sportorganisaties. Op deze manier dragen onze toekomstige sportprofessionals bij aan een vitale samenleving.

Sportleerbedrijf Breda werkt samen met belangrijke onderwijsinstellingen. Opleidingen die nu aangesloten zijn:

  • Vitalis College Sport & Bewegen
  • Johan Cruyff College Roosendaal

Daarnaast richt het Sportleerbedrijf Breda zich ook op HBO-studenten die stage willen lopen in het werkveld van de sport.

Taken Sportleerbedrijf Breda

  • Netwerken: door een uitgebreid netwerk in de sport in Breda weet het Sportleerbedrijf bij welke organisaties geschikte stageplekken (te creëren) zijn.
  • Bemiddelen: doordat interesses en vaardigheden van studenten bekend zijn, kunnen we de juiste student matchen aan de juiste stageplek.
  • Ondersteunen van leerbedrijven: door advisering en ondersteuning van de organisaties creëren we een leeromgeving waar studenten zich kunnen ontwikkelen.