Over ons

Sportleerbedrijf Breda

Het Sportleerbedrijf Breda matcht studenten van sportopleidingen aan de beroepspraktijk. We doen dit in de vorm van stages, projecten en opdrachten in het werkveld van de sport. We bieden goede stageplekken, bijvoorbeeld op het gebied van evenementenorganisatie, verenigingsondersteuning, bewegingsonderwijs, het sociaal domein (beweegstimulering), commerciële sport, en sport & recreatie.

‘Via een uitgebreid netwerk in de sport zorgt het Sportleerbedrijf voor kwalitatief goede stageplekken bij leerbedrijven die studenten optimaal kunnen begeleiden. Zo ondersteunt het Sportleerbedrijf studenten in hun persoonlijke ontwikkeling en wordt de kennis en kunde van onze toekomstige sportprofessionals maximaal benut voor de sport, en dragen we bij aan een vitale samenleving.’

De stichting Sportleerbedrijf Breda is een initiatief van de Gemeente Breda en Curio (voorheen ROC West-Brabant).