Tips CV

TIPS voor een goede Curriculum Vitae (CV)

  • Zorg voor een heldere en overzichtelijke opmaak
  • Geef een actieve en nauwkeurige beschrijving zodat het bedrijf weet wat je voor werkzaamheden bij bedrijf X hebt gedaan en wat je bij cursus A hebt geleerd
  • Geef voornamelijk relevante informatie die van betrekking is op je gewenste stagefunctie
  • Schrijf duidelijk en beknopt
  • Voorkom (taal)fouten, gebruik de spellingscheck en laat je CV daarom altijd even door familie of vrienden controleren als je iets niet zeker weet

Wat zet je allemaal in een CV?

Persoonsgegevens

Je NAW-gegevens (naam, adres, leeftijd, mailadres, telefoonnummer, etc.) en eventueel een goede profielfoto.

Opleidingsgegevens

Welke opleiding(en) en/of cursussen heb je gevolgd en ook waar en wanneer.

Werkervaring. Waar heb je gewerkt, wat was je functie en de inhoud van je werk en wanneer heb je ergens gewerkt.

Nevenfuncties

Heb je naast je opleiding en/of werk nog ergens anders bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gedaan of in een bestuur gezeten, dan kan je dit vermelden.

Vaardigheden

Je kan hier laten weten waar je goed in bent en wat van belang is, zoals computerprogramma’s, talen of het hebben van een rijbewijs.

Hobby’s en Interesses

Sommige bedrijven zijn in je hobby’s geïnteresseerd om te beoordelen of je wel of niet in het huidige team past. Probeer je hobby’s en interesses puntsgewijs te vermelden, dit maakt het overzichtelijk en gemakkelijk te lezen voor het bedrijf.

Referenties

Je kan in je CV een referentie vermelden: iemand die meer kan vertellen over jou als persoon en je werkervaring. Dat kan je stagebegeleider zijn, of je manager in een vorige (bij)baan. Vraag wel van tevoren of je die persoon mag opgeven als referentie.

Je kan een CV zo mooi maken als je wilt, let er wel op dat het overzichtelijk blijft en niet te lang wordt. Als je te veel informatie hebt, kies dan voor de meest recente en van belang zijnde informatie. Ook heb je websites waar je een bestaand format kan invullen.