Tips sollicitatie

Een voorbeeld van hoe je deze brief opbouwt

Eigen naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Naam bedrijf

T.a.v. naam contactpersoon)

Adres 

Postcode en woonplaats

Datum (voluit schrijven bijv. 8 juli 2021) en woonplaats

 

Geachte heer, mevrouw (achternaam van contactpersoon)

Openingszin / Inleiding

Beschrijf hier op welke stage je reageert, waar je hem gevonden hebt. Bijvoorbeeld: Op de website van Sportleerbedrijf Breda zag ik bij uw bedrijf de stagevacature voor fitness instructeur waar ik met deze brief graag op wil reageren.  Beschrijf hier ook waarom deze stagevacature jou opviel, waarom past deze vacature bij jou? Bijvoorbeeld door je studierichting en persoonlijke interesse te noemen.

 Kern

Beschrijf hier je motivatie, een uitgebreidere toelichting op waarom jij geschikt bent voor het bedrijf. Wat is jouw ervaring, wat kan je al en wat is je motivatie. Noem je sterke punten en laat zien hoe deze aansluiten op de eisen die vermeld staan bij de vacature. Beschrijf hier je toelichting op je CV maar ook wat jouw eigenschappen zijn die niet altijd op je CV staan, bijvoorbeeld goed met mensen of kinderen omgaan of belangrijke zaken die je op school hebt geleerd.

Afsluiting

Sluit in de laatste alinea kort, bondig en positief af en probeer aan te sturen tot een gesprek zoals in het onderstaande voorbeeld.

Bijvoorbeeld: Ik hoop dat deze sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor een gesprek. In dit gesprek wil ik graag deze sollicitatiebrief en mijn CV persoonlijk willen toelichten.

Met vriendelijke groet,

Voornaam en achternaam

Een voorbeeld van hoe je deze brief opbouwt

Eigen naam

Adres 

Postcode en woonplaats

Naam bedrijf

T.a.v. naam contactpersoon)

Adres 

Postcode en woonplaats

Datum (voluit schrijven bijv. 8 juli 2021) en woonplaats

 

Geachte heer, mevrouw (achternaam van contactpersoon)

Openingszin / Inleiding

Beschrijf hier op welke stage je reageert, waar je hem gevonden hebt. Bijvoorbeeld: Op de website van Sportleerbedrijf Breda zag ik bij uw bedrijf de stagevacature voor fitness instructeur waar ik met deze brief graag op wil reageren.  Beschrijf hier ook waarom deze stagevacature jou opviel, waarom past deze vacature bij jou? Bijvoorbeeld door je studierichting en persoonlijke interesse te noemen.

 Kern

Beschrijf hier je motivatie, een uitgebreidere toelichting op waarom jij geschikt bent voor het bedrijf. Wat is jouw ervaring, wat kan je al en wat is je motivatie. Noem je sterke punten en laat zien hoe deze aansluiten op de eisen die vermeld staan bij de vacature. Beschrijf hier je toelichting op je CV maar ook wat jouw eigenschappen zijn die niet altijd op je CV staan, bijvoorbeeld goed met mensen of kinderen omgaan of belangrijke zaken die je op school hebt geleerd.

Afsluiting

Sluit in de laatste alinea kort, bondig en positief af en probeer aan te sturen tot een gesprek zoals in het onderstaande voorbeeld.

Bijvoorbeeld: Ik hoop dat deze sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor een gesprek. In dit gesprek wil ik graag deze sollicitatiebrief en mijn CV persoonlijk willen toelichten.

Met vriendelijke groet,

Voornaam en achternaam